دانلود رایگان طرح تفصیلی شهر بابلسر+ نقشه اتوکدی

طرح تفصیلی شهر بابلسر+ نقشه اتوکدی:

طرح تفصیلی:

قالب فایل : zip تعداد صفحات فایل: ۲۰۹ 

 

دانلود طرح تفصیلی و نقشه اتوکدی شهر بابلسر (DWG WORD) طرح تفصیلی شهر بابلسر در ۲۰۹ صفحه و در قالب فایل WORD می باشد. در نقشه شهر نیز بطور کامل همراه با راهنمای نقشه تمامی کاربری های سطح شهر مشخص می باشد، فایل نقشه در اتوکد ۲۰۰۷ قابل اجراست . تصویری از نقشه شهر در فایل پیوست ارائه شده است.

در این مجموعه کتابچه گزارش اقتصادی اجتماعی شهرستان بابلسر (سال ۱۳۸۳) نیز ارائه شده است.

فهرست مطالب کتابچه: فصل اول
وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی
۱ – ۱ – اقلیم و سرزمین
۱ – ۲ – جمعیت
۱ - ۳ – اعتبارات
۱ - ۴ – درآمدهای مالیاتی
۱ – ۵ – پول و بانکداری
فصل دوم
بخش‌های اجتماعی
۲ - ۱ – آموزش و پرورش
۲ - ۲ – آموزش‌عالی
۲ – ۳ – بهداشت و درمان
۲ – ۴ – تأمین اجتماعی و بهزیستی
۲ – ۵ – فرهنگ و هنر
۲ – ۶ – تربیت بدنی
فصل سوم
بخش‌های زیر بنایی
۳ – ۱ – عمران شهری
۳ – ۲ – عمران روستایی
۳ - ۳ – انرژی
۳ – ۴ – پست و مخابرات
فصل چهارم
بخش‌های تولیدی
۴ – ۱ – کشاورزی
۴ – ۲ – صنعت

 

۲-۲-۲- ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی ، تراکم ها ، تفکیک زمین ، احداث بنا ، احداث و توسعه معابر ، میادین و فضاهای شهر

  • این ضوابط و مقررات بر اساس الگوی پیوست مصوبه مورخ ۹/۲/۱۳۷۰ شورایعالی شهرسازی و معماری کشور تنظیم گردیده است .
  • این ضوبط و مقررات جایگزین کلیه ضوابط و مقررات و مصوبات قبلی شده و زین پس ضوابط قبلی کارکرد نخواهند داشت .

۱- تعاریف خاص (۱)

از آنجا که طرح جامع شهر بابلسر و در ادامه آن طرح تفصیلی شهر در راستا و براساس مبانی طرحهای سیال شهری ( قابل انعطاف ) تهیه شده‌است ، بنابراین نیازمندتعاریف خاصی است که در این طرح بدانها اشاره شده است . مهمترین تعاریف مرتبط با طرح که در مبحث ضوابط و مقررات کارکرد دارد به شرح زیر می‌باشند :

۱-۱- کاربریهای عمده تعیین شده :

کاربریهایی هستند که محل دقیق استقرار آنها در طرح جامع مشخص شده و در طرح تفصیلی تدقیق شده اند .

۲-۱- کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قبلی :

کاربریهایی‌هستندکه جزء پیشنهادات طرح تفصیلی قبلی بوده‌اند ولیکن تازمان تهیه طرح جامع اجرا نشده‌اند، کاربریهای موصوف به دو صورت ذیل در طرح تفصیلی جدید تعیین تکلیف شده‌اند .

۱-۲-۱- کاربریهای تثبیت شده:

این کاربریها که برخی از کاربریهای اجرا نشده طرح تفصیلی هستند دارای وسعت مناسب و موقعیت مورد قبول با توجه به شبکه‌های جدید طراحی شده برای شهر و مورد نیاز محله ، ناحیه و شهر می‌باشند . کاربریهای موصوف در نقشه کاربری اراضی با عنوان کاربریهای پیشنهادی آورده شده اند .

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/04/طرح-تفصیلی-شهر-بابلسر-نقشه-اتوکدی/ ‎

/ 0 نظر / 3 بازدید