راهنمای برنامه ریزی استراتژیک دکتر محمد اعرابی

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

 http://file-folder.ir/1397/01/25/دانلود-راهنمای-ب…ه-ریزی-استراتژیک/
شرح مختصر:

دانلود راهنمای برنامه ریزی استراتژیک دکتر محمد اعرابی(pdf+ppt)

دانشجویان و کاربران گرامی ،در این پست کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک(گام به گام) دکتر محمد اعرابی -دکتر عباس خدادادی در قالب فایل PDF مشتمل بر ۱۳۱ صفحه و پاورپوینت کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک محمد اعرابی آماده دانلود شده است.

در کتاب حاضر به مباحث زیر پرداخته شده است عبارت است از :

الگوی برنامه ریزی استراتژیک

بیانیه های ماموریت،

چشم انداز و ارزش ها

شناسایی اهداف استراتژیک

ماتریس عوامل داخلی و خارجی به عنوان ورودی تدوین استراتژی

مقایسه ها و تعیین موقعیت استراتژیک

انتخاب و اولویت بندی استراتژی های برتر

نمونه های واقعی برنامه ریزی استراتژیک

ÙتÛج٠تصÙÛØ±Û Ø¨Ø±Ø§Û Ú©ØªØ§Ø¨

بخشی از متن پاورپوینت:

مفهوم مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین , اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد. مدیریت استراتژیک شامل سه بخش اصلی تدوین , اجرا و ارزیابی استراتژی می باشد.

تدوین استراتژی

در این مرحله ماموریت سازمان / شرکت تعیین شده , عوامل خارجی و داخلی بررسی می شوند تا فرصت ها , تهدیدها , قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و بر اساس آنها اهداف و استراتـژیهای مختلف سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند.

اجرای استراتژی

در این مرحله استراتژی های تعیین شده در مرحله تدوین بایستی به اجرا درآیند. برای اجرای استراتژی ابتدا اهداف و سیاست ها در راستای ماموریت و استراتژی ها تعیین شده و بر اساس آنها منابع سازمان تخصیص داده می شوندو سپس در ساختار مناسبی و با فرهنگ سازنده هدایت می شوند تا استراتژی ها به اجرا درآیند.


/ 0 نظر / 55 بازدید