کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در ب

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمائید.

 http://file-folder.ir/1396/10/13/کاربرد-سیستم-هزی…ی-بر-مبنای-فعالی/ ‎

 

عنوان مقاله: محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال 1388 ... نوع مطالعات کاربردی و مقطعی است در این مطالعه، قیمت تمام شده 35 خدمت رایج رادیوگرافی (مندرج در فهرست تعرفه های مصوب دولتی) با استفاده از روش هزینه یابی مبتنی بر ...
محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی ...
محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال 1388 ... مطالعات کاربردی و مقطعی است در این مطالعه، قیمت تمام شده 35 خدمت رایج رادیوگرافی (مندرج در فهرست تعرفه های مصوب دولتی) با استفاده از روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC) ...
بکارگیری و طراحی الگوی مناسب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ...
مقدمه و هدف: روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) توانایی شناسایی دقیق هزینه ها و ارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد سیستمو افزایش کارآیی مراکز را دارد. هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات سونوگرافی و رادیولوژی ارائه شده در نیمسال اول 1387 به روش ABC و تعیین انحراف بهای تمام شده با تعرفه مصوب می باشد. روش : در این ...
طراحی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت(ABC) برای محاسبه بهای ...
سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده ...
[PPT]مدیریت بر مبنای فعالیت(ABM)
الف : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، صرفاٌ بر .... سیستم هزینه یابی بر مبنا ی فعالیت یکی از سیستمهای نوین هزینه یابی محصولات و خدماتاست که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود ...
طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC جهت محاسبه ...
 طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی ) مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز). مقدمه. امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه ...
حسابداری | طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( ABC ...
نویسنده : مهندس احمد رجبی. نوع فایل : Pdf. حجم فایل : 316 KB. رمز فایل : www.accfile.com. لینک دانلود : طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( ABC) جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی. برچسب ها : طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( ABC) جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در ...
[PDF]بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) - مجله علمی سازمان ...
بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت )ABC( در تعیین. هزینه تمام شده ... هدف این مطالعه محاسبه. بهای تمام شــده خدماتسونوگرافی و رادیولوژی ارائه شده در نیمسال اول 1388 به. روش ABC و تعیین انحراف بهای تمام شده با تعرفه مصوب بخش دولتی می باشد. ... روش های کارســنجی و زمان سنجی )Work Study( جهت شناسایی عناصر فعالیت.
تحقیق طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت - دانلود ...
چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائهشده را محاسبه می کند. ... 1-ارائة مفاهیم نظری در مورد معرفی و شناسایی مبانی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و سازمانهایی که این سیستم را برای هزینه یابی و تهیه اطلاعات مورد نیاز بکار گرفته ...
نرم افزار یکپارچه بهای تمام شده بر مبنای فعالیت با ... - بیمارستان رضوی
اگر چه سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) از ابتدا در سازمانهای تولیدی مطرح و تکامل یافت اما با مشخص شدن نتایج مثبت حاصل از بکارگیری آن این سیستم در سازمانهای خدماتی نظیر بیمارستان‌ها نیز بکار گرفته شد. به طوریکه تا سال 1997 بیش از 20% بیمارستان‌هایآمریکا و کانادا از سیستم ABC برای محاسبه بهای تمام شده ...
/ 0 نظر / 56 بازدید