فایل WORD کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

  http://file-folder.ir/1396/10/15/فایل-word-کتاب-م…ع-انسانی-دکتر-سی/ ‎

خلاصه کتاب. دکتر سید حسین ابطحی. مدیریت منابع انسانی. 1388. بهار. دکتر احمد ورزش کار. استاد. هادی ورزش کار. تلخیص و تهیه. حضرت علی(ع) فرمود : دوازده آیه از تورات انتخاب کرده ، به عربی ترجمه کردم و هر روز سه مرتبه درآنها می نگرم: پسر آدم ! تا سلطنت من پایدار است از ریاست مداری بیم نکن ، و سلطنت من ابدی است . پسر آدم !
[PDF]ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﮐﱰ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿ
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا. ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. دﮐﱰ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻄﺤﯽ. ﻓﺼﻞ او. ل. ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. وﻇﺎﯾﻒ. و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎى دوﻟﺘﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ﺳﺎزﻣﺎ ﺎى دوﻟﺘﯽ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ. (. در اﯾﻦ ﺻﻮرت. ﻣﻮﺳﺴﺎت ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل آن ﻣﯽ ﺷﻮد. ) اﳒﺎم. ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاى ﲢ. ﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎ. ﻣز. ﺎ ﺎى ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﴰﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ...
[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ. -. ﺻﻔﺤﻪ. 1. ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا. ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ : اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ. (N.P.M.C). ﺧﻼﺻﻪ ای از. ﮐﺘﺎب: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻣﻮﻟﻒ: دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻄﺤﯽ. ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه. اﺳﻼﯾﺪ. : دﮐﺘﺮ. ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺮﻟﮏ. ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ:اﻣﯿﺮﺧﺴﺮو ﻣﺪﯾﺮﺷﻬﻼ. ﺑﻬﺎر. 1391 ...
مدیریت امروز - خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سید حسین ابطحی ...
مدیریت منابع انسانی سید حسین ابطحی-پیام نور خلاصه کتاب- ناشر: دانشگاه پیام نور: مدیریت عبارت اند ازفراگرد به کار گیری موثر منابعمادی وانسانی بر اساس یک خرده نظام ارزشی به وسیله ی برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت وکنترل برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده. سازمان عبارت اند ازگروهی متشکل از دو یا ...
[PPT]نام درس :مدیریت منابع انسانی
نام درس: مدیریت منابع انسانی; نام کتاب: مدیریت منابع انسانی- رشته مدیریت; نام مولف کتاب: دکتر سید حسین ابطحی; تعداد واحد درسی: 3 واحد; نام تهیه کننده پاورپوینت: دکتر محمدعلی سرلک. شناسنامه درس. نام درس : مدیریت منابع انسانی تهیه کننده : دکتر محمد علی سرلک. فصل اول : ماهیت مدیریت منابع انسانی. نام درس : مدیریت منابع ...
مدیریت منابع انسانی -دکتر سید حسین ابطحی (خلاصه کتاب)
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی -دکتر سید حسین ابطحی (خلاصه کتاب) - مقالات و اخبار واطلاعات در زمینه رشته مدیریت دولتی.
کتاب مدیریت منابع انسانی: بر اساس کتاب دکتر سیدحسین ابطحی
مدیریت منابع انسانی: بر اساس کتاب دکتر سیدحسین ابطحی. ناشر: سیمیا. پدیدآوران: نویسنده: روح‌الله حسینی. موضوع: نیروی انسانی -مدیریت,نیروی انسانی - برنامه‌ریزی,کارمندان - مدیریت. تعداد صفحه: 64. قطع: رحلی. نوع جلد: شومیز. تاریخ نشر: 89/11/10. نوبت چاپ: 2. محل نشر: تهران. شمارگان: 3000. شابک: 978-600-5411-79-9 ...
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی | وب سایت مدیریتی ایران
 مشاهده آنلاین مطلب در صفحات کوچک و صرفا جهت اطلاع از محتوای فایل می باشد. پرداخت هزینه فایل به منظور هزینه های جاری و طرح توسعه سایت می باشد. لذا مالکیت معنوی منتقل نمی گردد و صرفا امکان بهره برداری از مطالب فراهم می آید. تعداد اسلاید : 194 | حجم فایل:1 مگابایت | قالب: پاورپینت 2007. 
آدینه بوک: مدیریت منابع انسانی: براساس کتاب دکتر سیدحسین ابطحی ...
مدیریت منابع انسانی: براساس کتاب دکتر سیدحسین ابطحی ~روح اﷲ حسینی - 978-600-5411-79-9 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتابدر ایران - خرید و ارسال کتاب.
آدینه بوک: جستجوی پیشرفته - سیدحسین ابطحی
سیدحسین ابطحی - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب.
/ 0 نظر / 72 بازدید