دانلود طرح تفصیلی منطقه ۹ شهر تهران با فرمت پاورپوینت

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمائید.

http://file-folder.ir/1396/10/12/دانلود-طرح-تفصیل…۹-شهر-تهران-با-ف/

  طرح تفصیلی منطقه نه شهر تهران PPT. در این پست مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه ۹ شهر تهران آماده دانلود شده است،این طرح با تمامی فایل ها,نقشه ها و اسناد گردآوری شده و بصورت مجموعه ای جامع درآمده است. که در صورت نیاز میتوانید این پروژه را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید. این طرح بصورت نسخه اصلی بوده و بدون ...
طرح تفصیلی منطقه 9 شهرداری تهران
طرح تفصیلی منطقه 9 شهرداری تهران که شامل فایل هایی از این منطقه بوده و در این مجموعه از روش های آماتور پرهیز شده و طرح به صورت چندین فایل در اختیار شما قرار.
دانلود پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 9 شهر تهران
 در این بخش پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه ۹ شهر تهران در ۱۰۲اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است. فهرست مطالب: ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود) محدوده و جمعیت منطقه (وضعیت موجود) شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران) ویژگی های عمده بافت های ...
دانلود پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 9 تهران, دانلود طرح تفصیلی ...


مشخصات فایل: دانلود پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه ۹ شهر تهران از دسته بندی علوم انسانی ارائه شده از سایت فایل ۱۱ افتخار داریم که سایت فایل ۱۱ ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است و این بار دانلود پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه ۹ شهر تهران را از دسته بندی علوم … ادامه نوشته » ...
طرح تفصیلی منطقه نه شهر تهران PPT
در این پست مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه 9 شهر تهران آماده دانلود شده است،این طرح با تمامی فایل ها,نقشه ها و اسناد گردآوری شده و بصورت مجموعه ای جامع درآمده است. که در صورت نیاز میتوانید این پروژه را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید. این طرح بصورت نسخه اصلی بوده و بدون هیچگونه واترمارک,لوگو و متن اضافی میباشد. – این مجموعه ...
فروشگاه اینترنتی طرح تفصیلی منطقه نه شهر تهران PPT
در این پست مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه 9 شهر تهران آماده دانلود شده است,این طرح با تمامی فایل ها,نقشه ها و اسناد گردآوری شده و بصورت مجموعه ا.
تصویب پایش طرح تفصیلی محدوده شهرداری مناطق دو،یازده و هفده شهر تهران
 جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور معاونین وزارتخانه ها و سازمانهای عضو ، مهندس چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران ، مهندس پشمچی زاده معاون شهرسازی و معماری و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج به ریاست دکتر قالیباف شهردار تهران تشکیل شد. از مصوبات مهم این جلسه می توان به تصویب پایش طرح ...
دانلود پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 9 شهر تهران
در این بخش پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 9 شهر تهران در 102اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است. فهرست مطالب: ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود). محدوده و جمعیت منطقه (وضعیت موجود); شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران); ویژگی های عمده بافت های مسکونی منطقه 9 ...
پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 9 شهر تهران - دانلود فایل، دانلود کتاب ...
پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه ۹ شهر تهران. در این پست مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه ۹ شهر تهران آماده دانلود شده است،این طرح با تمامی فایل ها,نقشه ها و اسناد گردآوری شده و بصورت مجموعه ای جامع درآمده است. که در صورت نیاز میتوانید این پروژه را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید. این طرح بصورت نسخه اصلی بوده و ...
 ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﻣـﻼک. ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل. 3/665. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. 1. ﺑﻮده و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 16. ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑـﺮ. 50/16. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻲ ﻣﻌﺎد. ل. 5/2. درﺻﺪ از وﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد و از اﻳـﻦ. ﺣﻴﺚ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ﺟﺎی ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ. ﻣﺤـﺪوده ﺷـﻬﺮ. ﺗﻬﺮان در ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺪود. 707. ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ...
 
 
 
/ 0 نظر / 60 بازدید