کامل ترین فایل : طرح جامع شهر ساوه

کامل ترین فایل : طرح جامع شهر ساوه:

کامل ترین فایل:

قیمت فقط ۵۹۰۰ تومان

 

طرح جامع شهر ساوه - هفت جلد گزارش طرح جامع شهر ساوه فهرست مطالب جلد اول: شناخت وضع موجود بررسی کلی منطقه ای

بررسی کلی منطقه ای
مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه
نحوه وتوزیع جمعیت در منطقه
وضع ارتباطات در منطقه
اوضاع اقتصادی در منطقه و نقش شهر در آن
برنامه های بخشی منطقه ای و تعیین سهم شهر در برنامه های مزبور
آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر

جلد دوم: شناخت وضع موجود بررسی و شناخت شهر

بررسی و شناخت شهر
شناخت تاریخچه، علل پیدایش و چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
......................

جلد سوم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها

تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها
آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر
نتایج مربوط به شهر

جلد چهارم: تهیه طرح توسعه و عمران شهر

تهیه طرح توسعه و عمران شهر
نقشه نوع استفاده از اراضی شهر
نقشه مراحل مختلف توسعه آتی
نقشه عمومی تراکم مناطق و محلات مختلف شهر
نقشه محدوده های پیشنهادی شامل حریم شهر، محدوده قانونی و خدماتی شهرداری
نقشه شبکه ارتباطی شهر (خیابان های موجود و پیشنهادی)
نقشه درجه بندی و عرض خیابان ها
......................

جلد پنجم: ضوابط و مقررات

کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری
تعاریف منطقه بندی
ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از زمین به تفکیک و احداث ساختمان در حریم شهر
ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از زمین در پهنه های اصلی
ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از زمین در پهنه های فرعی
ضوابط و مقررات مشترک
ضوابط معماری و سیمای شهری
اساس طرح های جامع (توسعه و عمران)

جلد ششم: مطالعات ترافیک

مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر ساوه (وضعیت موجود و پیشنهادی)
مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر ساوه (وضعیت موجود)
مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر ساوه (وضعیت پیشنهادی)

به همراه طرح جامع قبلی شهر ساوه در سال ۱۳۷۵ توسط مهندسین مشاور بعد تکنیک تهیه شده بود که ضوابط و مقررات اون طرح جامع رو از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/09/کامل-ترین-فایل-طرح-جامع-شهر-ساوه/

/ 0 نظر / 60 بازدید