گزارش کارآموزی کارگاه ریخته گری

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

 http://file-folder.ir/1397/06/10/دانلود-گزارش-کار…-کارگاه-ریخته-گر/شرح مختصر:

کاربران گرامی ، در این بخش لینک دانلود گزارش کارآموزی کارگاه ریخته گری با فرمت WORD با قابلیت ویرایش آماده گردیده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از سایت خریداری و دانلود نمائید.

بخشی از متن:

میل بادامک چیست؟

میل بادامک یا همان میل سوپاپ قطعه ای است در موتور خودرو که در سر سیلندر قرار دارد.در هر سیلندر 2سری سوپاپ وجود دارد.

سوپاپ ورودی مخلوط هوا و سوخت

سوپاپ خروج دود

بیشتر خودرو ها برای هر سیلندر 2 سوپاپ دارند،مانند آردی،پیکان،پراید...

در بعضی ها برای تسهیل در ورود هوا وافزایش راندمان موتور 2 سوپاپ برای ورود هوا و یکی برای خروج گاز در نظر گرفته اند،مانند: وانت مزدا 2000 سی سی

اما در بعضی خودرو های جدید تر  2 سوپاپ برای ورود هوا و 2 تا برای خروج گاز در نظر گرفته شده است که علاوه بر مزیت فوق خروج گاز هم بهتر انجام میگردد.

بروی هر میل سوپاپ بسته به تعداد سیلندر تعدادی بادامک وجود دارد که سوپاپ را باز و بسته می کنند.لازم بذکر است که میل سوپاپ با تسمه تایم که با میلنگ تایم شده است نیرو می گیرد...

در صورت ضعف در پمپ روغن یا روغن کاری میل بادامک ساییده شده و اصطلاحا گرد می شود و سوپاپ ها کم باز و بسته می شود و......

Gerelateerde afbeelding

منظور از تغذیه چیست؟

ﻃﺮﺍﺣﻰﺭﺍﻫﮕﺎﻩ ﻓﺮﻋﻰ (ﺭﺍﻫﺒﺎﺭﻩ): ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺭﺍﻫﮕﺎﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺧﻴﻠﻰ

ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ،ﻋﻴﻮﺑﻰﺍﺯﻗﺒﻴﻞﻧﻴﺎﻣﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺬﺍب ﻭ ﺍﻧﻘﺒــﺎﺽﺩﺭ ﻣﺤــﻞ ﺍﺗﺼــﺎﻝ

ﺭﺍﻫﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩمی آیدﻭ ﺍﮔﺮ ﺳــﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺭﺍﻫﮕﺎﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺰﺭگ

ﺑﺎﺷــﺪ، ﺍﻣﻜﺎﻥﻭﺭﻭﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻰ ﻭ ﺳــﺮﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺬﺍﺏ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻗﻄﻊ ﻛﺮﺩﻥﺭﺍﻫﮕﺎﻩﺩﺭ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﺸــﻜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

ﻟﺬﺍ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺭﺍﻫﮕﺎﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩ.

ﺗﻐﺬﻳﻪ:

ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻔﺤﻪﺍﻯ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﺱﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺭ

ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺣﺠﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ

ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﭼﺪﻥ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﻣﺬﺍﺏﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ

ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺯﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﭼﺪﻥﻫﺎﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩﺩﺍﺭﺍﻯ

ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻓﻠﺰﺍﺕﺩﻳﮕﺮ ﺭﻳﺨﺘﮕﻰﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ

ﺭﻭ ﺍﺯﺭﺍﻫﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕﺭﻳﺨﺘﮕﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ:

.....


/ 0 نظر / 38 بازدید