مقاله الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی با استفاده از رویکرد فرا ابتکاری جستجوی ممنوعه

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://snfile.com/product/ارایه-یک-الگوریت…بی-برای-خوشه-بند/ ‎استخراج الگوهای لرزه‌ای با استفاده از خوشه‌بندی فازی بهینه شده با ...

به دلیل ماهیت داده‌های لرزه‌ای، الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی نتایج واقع‌بینانه‌تری را ارائه ... ازاین‌رو، در این مقاله الگوریتم‌های فرا ابتکاریبه‌عنوان روش‌های بهینه‌سازی کارآمد ... در این مقاله سعی شد تا با استفاده از ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات و دو الگوریتم‌ خوشه‌بندیفازی Gustafson Kessel و Fuzzy c-means دو رویکرد برای ...

مقاله استفاده از الگوریتم فرامکاشفه ای ترکیبی در خوشه بندی : تی پی ...

یکی از معروف ترین و پر کاربردترین الگوریتم های خوشه بندی k-Means می باشد. ... در بین راه حل های ممکن برای رفع عیوب اینالگوریتم، الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی می باشد. ... ها و شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک، اقدام به استفاده ترکیبی آن ها با مسئلهخوشه بندی کرده ایم. ... اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی.

مقاله یک روش ترکیبی کارا برای مسائل خوشه بندی براساس الگوریتم ...

در این مقاله از ایده ای جدید که با ترکیب دو الگوریتم k-mean و الگوریتم ژنتیک دسته بند به دست آمده، استفاده می گردد. ... در مهندسی صنایع، روش‌های فراابتكاری در مهندسی صنایع، قابلیت اطمینان و مدیریت نگهداری و تعمیرات، ... تحلیل و بهبود معماری کسب و کار در یک زنجیره تامین چهار سطحی با استفاده از رویکرد سیستم های دینامیکی ...

[PDF]

معرفى الگوریتم خوشه بندی کارآمد با استفاده از رویکرد. XML دارند، به دلیل ... لغات ترکیبی چندجزئی، نبود اطلاعات آوایی، فقدان یک. ارزیابی و ... خوشه بندی فراابتکاری اسناد فارسی اکسامال مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی. سلسله مراتبی است ...

[PDF]

بهینه سازی مسیر تردد سرويسهاي حمل و نقل يک شرکت، با استفاده از ...


از یک روش خوشه بندی ساده، فضای جستجوی مسئله را کاهش داده و سپس با استفاده از الگوریتم جمعیت مبنای ژنتیک،. مسیر بهینه در ... شبیه سازی شده یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر یک جواب ... مسئله مسیریابی وسایل نقلیه از جمله مسائل بهینه سازی ترکیبی ...... بررویکرد ترکیبی استنتاج فازي”، فراسوی مدیریت، سال پنجم.

/ 0 نظر / 55 بازدید