کامل ترین گزارش طرح تفصیلی منطقه چهار تهران

کامل ترین گزارش طرح تفصیلی منطقه چهار تهران:

کامل ترین گزارش:

 

شرح مختصر: طرح تفصیلی منطقه چهار تهران | گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه ۴ طرح تفصیلی منطقه چهار تهران توسط شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه تهیه شده است. ۱۰ جلد مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه چهار تهران که در سال ۱۳۸۲ تهیه شده را به همراه الگوی توسعه منطقه ۴ و گزارش طرح تفصیلی منطقه ۴ و چکیده نتایج طرح تفصیلی منطقه چهار تهران در این محصول ارائه شده است.

 

 

فهرست مطالب  جلد ۱: مطالعات کاربری زمین

...............

جلد ۲: مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری

......................

جلد ۳: مطالعات ترافیک

.....................

جلد ۴: مطالعات محیط زیست

...................

جلد ۵: مطالعات جمعیتی و اقتصادی

..........................

جلد ۶: مطالعات مسکن

....................

جلد ۷: مطالعات مالیه شهری

.....................

جلد ۸: مطالعات مدیریت شهری

.......................

جلد ۹: مطالعات طرح های فرادست ............... حمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بخشی

مطالعات کاربری زمین
مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری
مطالعات حمل و نقل و ترافیک
مطالعات محیط زیست
مطالعات جمعیتی، اقتصادی – اجتماعی
مطالعات مسکن
مطالعات مالیه شهری
مطالعات مدیریت شهری
مطالعات طرح های فرادست
مطالعات فعالیت های صنعتی
مطالعات زیرساخت های شهری
مطالعات مسائل و مشکلات منطقه از منظر مسئولان و مردم

 

الگوی توسعه منطقه ۴ :

فصل اول : نتایج مطالعات و تحلیل ها

 • ویژگی های منطقه
 • مسائل و مشکلات
 • چشم انداز توسعه منطقه ۴
 • راهبردها و اهداف توسعه منطقه ۴

فصل دوم : مبانی و پیشنهادات

 • معیارهای پهنه بندی
 • ضوابط و مقررات پهنه بندی
 • حدود منطقه و تقسیمات داخلی آن
 • شبکه معابر پیشنهادی
 • طرح های موضعی و موضوعی
 • بافت فرسوده

گزارش طرح تفصیلی منطقه ۴ :

بخش یک: محله بندی و تعیین جمعیت محلات

 • محله بندی
 • توصیف محلات
 • پیش بینی جمعیت محلات

بخش دوم: پهنه بندی و ضوابط آن

 • معیارهای پهنه بندی
 • محاسبه سطوح پهنه بندی
 • عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه ها

بخش سوم: کاربری اراضی

 • نحوه برآورد مقادیر و تخصیص مکان به کاربری های خدماتی در مقیاس محله و ناحیه

بخش چهارم: پهنه های مداخله

 • محدوده های نیازمند مداخله برنامه ریزی شده هماهنگ
 • عرصه های مستعد توسعه
 • ساماندهی سیما و منظر شهری
 • مراکز شهری و منطقه ای
 • پهنه تفرج و گردشگری
 • بافت فرسوده

خلاصه گزارش نهایی طرح تفصیلی منطقه چهار تهران :

مقدمه
ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)
جایگاه منطقه در طرح جامع تهران ۱۳۸۵
الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه
شبکه معابر منطقه
پهنه بندی استفاده از ارضی منطقه
کاربری ها و شیوه استفاده از اراضی
خدمات
طرح های موضعی
بافت های فرسوده

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/09/کامل-ترین-گزارش-…یلی-منطقه-چهار-ت/ ‎

/ 0 نظر / 2 بازدید