آسیب شناسی روانی دکتر حسین آزاد

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1397/01/20/pdf-کتاب-آسیب-شن…ی-دکتر-حسین-آزاد/ ‎

دانشجویان و کاربران گرامی ،محصول مورد نظر شامل کتاب آسیب شناسی روانی دکتر حسین آزاد می باشد که در قالب فایل pdf مشتمل بر ۴۹۷ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

آسیب شناسی روانی علمی است که در آن کوشش می شود با به کار گرفتن اصول اساسی روان شناسی،رفتار نابهنجار شناخته شده وعلل آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

ÙتÛج٠تصÙÛØ±Û Ø¨Ø±Ø§Û Ú©ØªØ§Ø¨

 

درباره کتاب :

بدون داشتن شالوده ی منسجمی از فرایندهای شخصیت -جریانهایی که فهم آنها در همه ی ابعاد رفتار ،بهنجار یا نابهنجار ، قابل کاربرد است نمیتوانیم به فهم و درک عمیق مسائل آسیب شناسی روانی نائل آییم.دلیل این امر آشکار است زیرا آسیب شناسی روانی جدا و متفاوت از سایر رشته های روانشناسی نیست ،بلکه نتیجه و محصولی است از قوانین رشد ،یادگیری ،انگیزش،هیجان،شناخت،و تفکر که امکان شناخت واقعیتهای روانی را برای ما فراهم می سازند و میتوانند در تشخیص گروهی خاص که از مسائل ویژه ای رنج می برند سودمند افتند. این گروه کسانی هستند که از جهاتی از افراد دیگر متفاوت هستند .و به بیان سنتی و قدیمی ،آشفته اند .بنابراین لازم است که از بحث و بررسی مفهوم بهنجاری و نابهنجاری اطلاعاتی درباره آن کسب کنیم.

فهرست مطالب

 • فصل اول :زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی
 • فصل دوم :دیدگاههای مختلف در مورد رفتار نا بهنجار
 • فصل سوم :انگیزه ها،فشارهای روانی ،ناکامی ، تعارض
 • فصل چهارم : عوامل موثر بر فشار روانی و واکنشهای مربوط به آن
 • فصل پنجم :طبقه بندی اختلالات روانی
 • فصل ششم :نابهنجاریها و اختلالات روانی
 • فصل هفتم : اختلالات بدنی شکل و اختلالات تجزیه ای
 • فصل هشتم :اختلالات روانی فیزیولوژیایی
 • فصل نهم :اختلالات شخصیت
 • فصل دهم : اختلالات خلقی
 • فصل یازدهم :نظریه ها، تحقیق ها و درمان افسردگی
 • فصل دوازدهم :خودکشی و پیرا خودکشی

عنوان: کتاب آسیب شناسی روانی

نویسنده: دکتر حسین آزاد

تعدادصفحات: ۴۹۷


/ 0 نظر / 55 بازدید