دانلود رایگان کامل ترین طرح تفصیلی و جامع شهرستان آمل

کامل ترین طرح تفصیلی و جامع شهرستان آمل:

کامل ترین طرح تفصیلی:

طرح جامع آمل با عنوان طرح توسعه وعمران و حوزه نفوذ شهر آمل توسط مهندسین مشاور پژوهش و عمران در سال ۱۳۷۹ تهیه شده است.

 

توضیحات

جلد اول طرح جامع آمل :

بخش اول – مطالعات منطقه ای و حوزه نفوذ

بررسی کلی منطقه ای

مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی و تاریخی منطقه
نحوه توزیع جمعیت در منطقه
وضع ارتباطات در منطقه
اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن
برنامه های بخشی – منطقه ای و تعیین سهم شهر در برنامه های مزبور
آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر آمل
بررسی حوزه نفوذ شهر آمل

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
.........................
بخش دوم: بررسی های تاریخی – جغرافیایی – جمعیتی – اقتصادی

بررسی و شناخت شهر
شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر
بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
خصوصیات اجتماعی و جمعیتی شهر
خصوصیات اقتصادی شهر
بررسی امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر آمل

جلد دوم طرح جامع آمل :

بخش سوم: مجموعه مطالعات کالبدی

خصوصیات کالبدی شهر آمل

نحوه استفاده از اراضی
وضع کمی و کیفی تأسیسات (آموزشی، درمانی، ورزشی و …)
نحوه توزیع خدمات محله ای و گنجایش و شعاع کارکرد هریک از خدمات
بافت و سازمان فضایی شهر آمل
..........................
بخش چهارم: تجزیه و تحلیل، استنتاج از بررسی ها، تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی

تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها و پیش بینی تحولات آینده

نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر آمل
.............................
جلد سوم طرح جامع آمل :

بخش پنجم: مطالعات آمد و شد و ترابری شهری

بررسی نظام آمد و شد در شهر آمل

مقدمه
بررسی نقش ارتباطی شهر
ضریب معادل سواری
منطقه بندی شهر
بررسی ورودی های شهر
بررسی حجم ترافیک در محورهای مختلف ورودی شهر
.............................د
تجزیه و تحلیل  و بررسی ساختار کلی نظام آمد و شد شهر آمل (شرایط موجود)

بررسی نظام موجود شبکه ارتباطی
بررسی عوامل موثر در شکل گیری شبکه موجود آمد و شد
بررسی مسائل کلی و تنگناهای موجود در نظام آمد و شد شهری

جلد چهارم طرح جامع آمل :

بخش ششم: مجموعه ضوابط و مقررات اجرایی

ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آمل

ویژگی های معماری و شهرسازی در طراحی محیط
ملاحظات اساسی
تعریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحات
مقررات عمومی تفکیک و ساختمان
ضوابط تفکیک و احداث بنا

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

 http://file-folder.ir/1396/06/04/کامل-ترین-طرح-تف…جامع-شهرستان-آمل/ ‎

/ 0 نظر / 3 بازدید