جزوه روانشناسی صنعتی و سازمانی دکتر محمود ساعتچی

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1397/10/22/روانشناسی-صنعتی-…انی-دکتر-محمود-س/ ‎


توضیحات فایل

روانشناسی صنعتی و سازمانی دکتر محمود ساعتچی

دانشجویان و کاربران گرامی،در این بخش جزوه کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی محمود ساعتچی به شرح ذیل آماده دانلود شده است.

محتویات جزوه:

کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی محمود ساعتچی با فرمت pdf تا آخر فصل هشتم در ۲۳۸ صفحه

خلاصه فصل به فصل کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی محمود ساعتچی تا فصل شانزدهم با فرمت pdf در ۲۵ صفحه

126yt.jpg

 

 کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی شامل :

بخش ۱ : روانشناسی صنعتی / روانشناسی کار کنان

فصل اول : قلمرو ، تاریخچه و روش های تحقیق در روانشناسی صنعتی / سازمانی

فصل دوم : تجزیه و تحلیل مشاغل کارکنان

فصل سوم : نظام حقوق . دستمزد و ارزشیابی مشاغل کارکنان

فصل چهارم : جذب ، آزمایش ، انتخاب و به کارگماری کارکنان

فصل پنجم : آموزش و توسعه مهارت های شغلی کارکنان

فصل ششم : ارزیابی جامع عملکرد شغلی کارکنان

فصل هفتم : بهداشت روانی در محیط کار

فصل هشتم : کارپژوهی ، ایمنی و طراحی محیط کار

بخش ۲ : روانشناسی سازمای

فصل دهم : انگیزش شغلی ، خشنودی از شغل و تعهد سازمانی

فصل یازدهم : فرهنگ و جو سازمانی

فصل دوازدهم : ارتباط بین فردی و اصول و فنون مذاکره

فصل سیزدهم : نگرش ، عملکرد حرفه ای زنان و کارکنان سالمند

فصل چهاردهم : گروه های غیر رسمی و منسجم در سازمان

فصل پانزدهم : نظریه های رهبری و مدیریت در سازمان

فصل شانزدهم : بالندگی سازمانی

از آنجا که شاخه روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از شاخه‌های کاربردی و فعال رشته مهم روانشناسی است و همچنین کشور نیز در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی است لذا استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از ضروریات دنیای تولید و کار است و بدون این گونه خدمات تولید با کیفیت در دنیای پر رقابت فعلی با مشکل روبروست.

خدمات مشاوره‌ای با حل و فصل مشکلات کارکنان در ابعاد مختلف می‌تواند تخصص، انرژی و توان کارکنان را در اختیار اهداف و مأموریت سازمان قرار دهد.

روانشناسان صنعتی وسازمانی می‌توانند در زمینه‌هایی از قبیل: کارمندیابی، گزینش، کارگماری و طبقه‌بندی کارکنان، برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی، ارزشیابی شغل و عملکرد شغلی، کاهش سوانح و افزایش ایمنی، بهبود شرایط محیط کار، افزایش انگیزه و روحیه کار، افزایش دلبستگی، خشنودی شغلی و تعهد سازمانی، کاهش فشار روانی شغلی، بهبود ارتباطات، ایجاد تغییرات مناسب، مشاوره شغلی و حرفه‌ای، افزایش بهداشت روانی، روابط فرهنگی و هماهنگی میان انسان و ماشین نقش مؤثر و کارساز داشته باشند.


/ 0 نظر / 7 بازدید