برترین فایل پروژه مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام در شهر قزوین

برترین فایل پروژه مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام در شهر قزوین:

برترین فایل:

نوع فایل :PDF تعداد صفحات:۱۱۶ قیمت فقط ۲۰۰۰ تومان

 

شرح مختصر: فایل پیش روی شما مجموعه بی نظیر کامل مطالعات و طراحی پارک پیاده راه محور خیام در شهر قزوین می باشد که تمامی زوایا و اطلاعات مورد نیاز را برای طراحی یک پیاده راه را در بر می گیرد. این فایل شامل نقشه ،عکس و متن می باشد. دانلود این فایل را به تمامی مسئولین ،مهندسان ،دانشجویان و اساتید و... رشته های شهرسازی ، مدیریت شهری ، طراحی شهری ، برنامه ریزی شهری ، معماری ،عمران و... توصیه می کنم.

 

فهرست مطالب مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام : موقعیت زمین پیاده راه محور خیام

محدوده همسایگی و وسعت پروژه پیاده راه خیام
موقعیت زمین از نظر طرح تفضیلی
دید و منظر و جلوه های بصری، پوشش گیاهی
شیب عمومی

امکانات منطقه در تامین تاسیسات زیربنایی مورد نیاز

دسترسیها و راههای ارتباطی
هماهنگی با ادارات و سازمانهای دولتی
شبکه آب و فاضلاب
شبکه برق
شبکه گاز
فیبر نوری
شبکه مخابرات

بررسی وضعیت زیست محیطی

ویژگیهای اقلیمی و آب و هوای منطقه
رهنمودهای طراحی با اقلیم
نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری

بررسی عناصر و مبلمان شهری

کف سازی معابر
جدولها و آبروهای هدایت آبهای سطحی
محل استراحت، نیمکت و سایبان و سازه ها
عناصر حفاظتی محیط زیست:سطل زباله، نرده حفاظت فضای سبز
عناصر حفاظتی: تیرک خیابانی، حصار و جایگاه دوچرخه
چراغهای روشنایی و نورپردازی
تعیین جهت و ارایه اطلاعات به شهروندان
نمادهای فرهنگی: تندیسها و سمبلها
نهر، آبنما و آبخوریها
گلدان و گلجای
وندالیسم

مطالعه، بررسی ، تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه

نیازمندیهای استفاده کنندگان از محور خیام
دسته بندی فعالیتها در فضای شهری
شیوه ها و راهبردهای ساماندهی دستفروشان

مطالعات اجتماعی

دامنه یابی پروژه
مشخص کردن جمعیت دامنه تاثیر پروژه
مشخص کردن تعداد نمونه مطابق جدول دمورگان و روش کوکران
پرسشنامه مردم و مسوولین تایید شده توسط ناظر محترم پروژه
آزمون اولیه جهت ارزیابی روایی و پایایی
تدوین روش توزیع پرسشنامه
تدوین متغیرهای جمعیت شناختی مورد نیاز
تحلیل داده های جمع آوری شده
انجام آزمون نرمال بودن داده ها و فراوانی سوالات، آزمون همبستگی و تحلیل مسیر داده ها
آزمون رتبه بندی نیازهای فرهنگی و اجتماعی
تحلیل نهایی داده ها و ارایه نتایج و یافته ها
تدوین توصیه هایی برای تقویت آثار مثبت و کاستن از عوارض منفی

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/09/برترین-فایل-پروژ…ه-و-طراحی-پارک-پ/

/ 0 نظر / 2 بازدید