خلاصه نکات مهم درس روانشناسی کار(پاورپوینت):

خلاصه نکات مهم:

 

نوع فایل:ppt و قابل ویرایش

تعداد اسلاید:۲۷۱

 

تعریف روانشناسی:

روانشناسی علمی است که به مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی موجود زنده می پردازد.

رشته های روانشناسی:

رشته های روانشناسی را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد:

۱- رشته های بنیادی

۲- رشته های کاربردی

 

رشته های بنیادی روانشناسی:

برخی رشته های بنیادی روانشناسی عبارتند از:

روانشناسی یادگیری

روانشناسی شخصیت

روانشناسی آزمایشی

روانشناسی شناختی

 

روانشناسی یادگیری:

روانشناسی یادگیری شاخه ای از روانشناسی است که به مطالعه

 چگونگی و چرایی یادگیری می پردازد.

 

روانشناسی شخصیت:

روانشناسی شخصیت شاخه ای از روانشناسی است که به مطالعه صفات و پویاییهای شخصیتی،تهیه و تدوین نظریه های شخصیت و آزمون ها برای ارزیابی صفات شخصیتی

 می پردازد.

رشته های کاربردی روانشناسی:

برخی رشته های کاربردی روانشناسی عبارتند از:

روانشناسی کار

روانشناسی بهره وری

روانشناسی صنعتی- سازمانی

روانشناسی مصرف کننده/ مشتری

 

 

روانشناسی صنعتی- سازمانی:

روانشناسی صنعتی- سازمانی شاخه ای از روانشناسی است که به کاربرد نظریه ها و روشهای روانشناختی برای حل مشکلات مربوط به تعامل فرد با سازمان

 می پردازد.

روانشناسی بهره وری:

روانشناسی بهره وری شاخه ای از روانشناسی است که چگونگی به کارگیری اصول و یافته های روانشناسی را به منظور شناخت عوامل انسانی موثر بر دستیابی به بهره وری بهینه شغلی و سازمانی  ارائه می دهد.

 

هدفهای روانشناسی:

هدفهای روانشناسی عبارتند از:

توصیف،

فهم و درک،

پیش بینی،

و کنترل رفتار موجود زنده

 

سابقه تاریخی روانشناسی:

ویلهلم وونت با تشکیل اولین آزمایشگاه روانشناسی در دانشگاه لاپیزیک آلمان زمینه استقلال علمی روانشناسی از فلسفه را فراهم کرد.

مکاتب بزرگ روانشناسی:

در جریان رشد روانشناسی چندین مکتب و نظام روانشناسی شکل گرفتند:

روانکاوی

ساخت گرایی

کنش گرایی

رفتارگرایی

گشتالت

انسانی

روش تحقیق در روانشناسی:

در تحقیقات روانشناسی،همانند سایر علوم دیگر،عوامل اصلی و مهم تحقیق عبارتند از:

مشاهده

تعریف مشکل

ارائه فرضیه

جمع آوری مدارک و شواهد

آزمون فرضیه

انتشار نتایج تحقیق

شکل دهیه یک نظری

برای دریافت سایر مطالب لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

 http://file-folder.ir/1396/06/19/خلاصه-نکات-مهم-د…انشناسی-کارپاورپ/ ‎