برترین طرح توجیهی باغ رستوران - طراحی و ساخت باغ رستوران:

برترین طرح توجیهی:

شرح مختصر:

طرح توجیهی باغ رستوران به منظور طراحی و ساخت باغ رستوران در زمینی به مساحت ۷۶۲۰ متر مربع در روستای صادق آباد در شهرستان تفت می باشد. این باغ روستا در در قسمت ورودی روستا و روبروی خانه بهداشت و در بر خیابان ۱۶ متری قرار گرفته است. طرح توجیهی باغ رستوران به صورت فایل Word ارائه می گردد.

فهرست مطالب طرح توجیهی باغ رستوران :

فصل اول: شناخت وضع موجود

۱-۱- شناخت منطقه (بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی)

۱-۲- شناخت و بررسی سایت
۱-۲-۱٫ کروکی جانمایی سایت ذکر ابعاد و اندازه
۱-۲-۲٫ بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه
۱-۲-۲-۱٫ در سطح منطقه ای
۱-۲-۲-۲٫ در سطح محلی
۱-۲-۳٫ بررسی تاسیسات زیربنایی در سایت و محدوده آن بر روی نقشه (آب، برق، گاز، فاضلاب، راه و …)

۱-۳- بررسی کاربری های اطراف سایت (اراضی و کاربریهای همجوار)
۱-۳-۱٫ مقیاس محلی یا روستا
۱-۳-۲٫ مقیاس منطقه

۱-۴- بررسی کاربری ملک مورد نظر در وضع موجود و طرح ناحیه ای مجموعه شهری، جامع، تفضیلی

۱-۵- بررسی ضوابط بالادست شامل فعالیتهای مجاز و ضوابط مربوطه ( سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و …)

فصل دوم : مبانی اولیه طراحی

۲-۱- تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی احداث پروژه

۲-۱-۱٫ اهداف کلیدی
۲-۱-۲٫ روند کلی ایده پردازی (طرح باغ- رستوران صادقآباد تفت)
۲-۱-۳٫ استراتژیها و سیاست های اجرایی
۲-۱-۴٫ کاربری ها و عملکردها
۲-۱-۴-۱٫ زون کاربری باغ
۲-۱-۴-۲٫ زون رستوران

۲-۲- جدول برنامه فیزیکی شامل: فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری و هر یک از این فضاها و تعداد طبقات و حداکثر ارتفاع

۲-۳- ارائه جدول پیش بینی فرآیند مالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه های اجرایی طرح و پروژه بر اساس جدول برنامه فیزیکی ارایه شده
۲-۳-۱٫ هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۲-۳-۱-۱٫ زمین
۲-۳-۱-۲٫ برآورد هزینه احداث کاربری ها بر اساس هزینه واحد فعالیت و حجم کل
۲-۳-۱-۳٫ هزینه های محوطه سازی
۲-۳-۱-۴٫ هزینه های تجهیزات و تاسیسات
۲-۳-۱-۵٫ هزینه های مربوط به قبل از ساخت
۲-۳-۱-۶٫ جمع بندی هزینه های ثابت سرمایه گذاری طرح
۲-۳-۲٫ برآورد هزینه های جاری طرح
۲-۳-۲-۱٫ هزینه های انرژی های مصرفی
۲-۳-۲-۲٫هزینه تهیه مواد اولیه
۲-۳-۲-۳٫هزینه حقوق پرسنل
۲-۳-۲-۴٫ هزینه تعمیرات و نگهداری و استهلاک
۲-۳-۲-۵٫ جمع بندی هزینه های جاری
۲-۳-۳٫ برآورد درآمد های احتمالی و بازگشت سرمایه گذاری
۲-۳-۴٫ محاسبه زمان بازگشت سرمایه
۲-۳-۴٫ زمان بندی طرح

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/07/برترین-طرح-توجیه…-رستوران-طراحی-و/ ‎