طرح توجیهی احداث اکو کمپ گردشگری-دانلود مستقیم:

طرح توجیهی:

 

شرح مختصر:

دانلود طرح توجیهی احداث اکو کمپ گردشگری به صورت فایل Word و کامل که شامل کلیات، توجیه اقتصادی و توجیه اجتماعی و فرهنگی می باشد.

با توجه به اینکه افراد و اقشار مختلف به فراخور امکانات مالی خود اقدام به سفر نموده و تلاش می نمایند تا غبار خستگی ناشی از زندگی شهری را از تن بربایند، لذا لازم است تا متناسب با امکانات مالی آنها، تأسیسات با قیمت ها و سطوح مختلفی طراحی و اجرا گردند، عدم توجه به این واقعیت می تواند تبعات گسترده اجتماعی و اقصادی در برداشته باشد بطوریکه ما شاهد آن هستیم که در مناطقی که گردشگران به صورت انبوه به آنها مراجعه می­نمایند پدیده خیابان خوابی گردشگران تبدیل به یک معضل اجتماعی در میان جوامع میزبان شده است.

لذا موضوع احداث کمپینگ در مناطق و مسیرهای عمده گردشگری با هدف ساماندهی گردشگرانی است که مایل هستند در دامان طبیعت به استراحت پرداخته و به دنبال محل های امن برای گذراندن شب می باشند.

فهرست مطالب طرح توجیهی احداث اکو کمپ:

کلیات

۱- خلاصه طرح

۲- مقدمه

۳- موقعیت جغرافیایی، تاریخی و سیاسی منطقه مورد نظر

۴- جاذبه های مهم طبیعی، تاریخی، فرهنگی منطقه از نظر جلب گردشگر خارجی و داخلی

۵- اهداف کلی و جانبی طرح

۶- اهمیت و ضرورت احداث کمپینگ

۷- عناصر خدماتی مورد نیاز در طرح

۸- مشخصات فنی طرح

۹- گروههای استفاده کننده از تأسیسات مورد نظر

توجیه اقتصادی

۱- کل هزینه احداث پروژه قبل از بهره برداری و سرمایه گذاری

۱-۱-توجیه فنی و محل اجرای طرح

۱-۲-اجزاء سرمایه گذاری

۱-۲-۱-زمین

۱-۲-۲-محوطه سازی

۱-۲-۳-ساختمانها

۱-۲-۴-تأسیسات

۱-۲-۵-لوازم وتجهیزات

۱-۲-۶-وسایل وملزومات اداری

۱-۲-۷-هزینه های قبل از بهره برداری

۱-۲-۸-محاسبه سرمایه گذاری ثابت طرح

۲- کل هزینه های جاری سالیانه در زمان بهره برداری

۲-۱-اجزاء سرمایه در گردش مورد نیاز سرمایه گذاری جاری طرح

۲-۱-۱-هزینه انرژی و تلفن

۲-۱-۲-هزنیه تعمیر ونگهداری

۲-۱-۳-هزینه های استهلاک

۳- برآورد درآمد های سالیانه پروژه و نحوه تأمین آن

۳-۱-محاسبه درآمد طرح

۳-۲-درآمد ها

۳-۳-محاسبه زمان بازگشت سرمایه

توجیه اجتماعی و فرهنگی

۱- اثر بخشی در مهاجرت

۲- نقش پروژه در تأمین رفاه اجتماعی

۳- توجیه زیست محیطی

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/05/طرح-توجیهی-احداث…مپ-گردشگری-دانلو/ ‎