کامل ترین نقشه GIS منطقه ۱۰ شیراز:

کامل ترین نقشه:

شرح مختصر:

نقشه gis منطقه ۱۰ شیراز شامل شیپ فایلها و یک فایل mxd می باشد. لازم به ذکر است که این نقشه GIS مربوط به طرح بازنگری تفصیلی شیراز است.

شیپ فایلهای نقشه GIS منطقه ۱۰ شیراز :

ساختمانها (عرصه و عیان) با مشخص بودن کاربری اماکن شاخص

پهنه بندی طرح بازنگری تفصیلی

محور معابر (عرض موجود و عرض اصلاحی)

زیر گذر

رفوژ

خروجی ایستگاه های مترو

حرایم طبیعی و مصنوع

کاربری های تثبیت شده-قطعی و قابل تغییر

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://file-folder.ir/1396/06/05/کامل-ترین-نقشه-gis-منطقه-۱۰-شیراز/